TRANG ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN VĂN BẰNG DÀNH CHO ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC VÀO CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI NHẬT BẢN

Từ 31/5/2019, CIEC tạm dừng hoạt động xác nhận văn bằng và chờ thông báo thêm từ Hiệp hội. CIEC sẽ xử lý tất cả những hồ sơ đã nhận từ trước ngày 30/5/2019.

Hướng dẫn chi tiết quy trình xác nhận văn bằng và thông tin liên hệ, địa chỉ hỗ trợĐịa chỉ Email:
Mật khẩu:
Trang chủ | Liên hệ
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vietnam International Education Cooperation Department - Ministry of Education and Training