TRANG ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN VĂN BẰNG DÀNH CHO ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC VÀO CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI NHẬT BẢN

Hướng dẫn quy trình xác nhận, thông tin liên hệ <- Ấn vào đây để xem
Các bước để đăng ký:

  • Bước 1: Đăng ký mở tài khoản bằng cách nhấn vào "Đăng ký mở tài khoản". Lưu ý: Mỗi học sinh đăng ký một tài khoản với email khác nhau
  • Bước 2: Nhập địa chỉ email bạn đang sử dụng (ví dụ: nguyen@gmail.com) và mật khẩu mà bạn vừa đăng ký trong phần Đăng ký mở tài khoản rồi nhấn nút "Đăng nhập".
  • Bước 3: Kê khai thông tin và gửi hồ sơ theo hướng dẫn.
  • Bước 4: Sau khi kê khai ấn 'Gửi tới CIEC' và in Phiếu Đăng ký.
  • Bước 5: Nộp hồ sơ giấy (Phiếu Đăng ký, công chứng các loại văn bằng cần chứng nhận...), lệ phí tới Cục Đào tạo với nước ngoài.


Địa chỉ Email:
Mật khẩu:
Trang chủ | Liên hệ
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vietnam International Education Cooperation Department - Ministry of Education and Training