Tạo tài khoản tại hệ thống đăng ký xác nhận văn bằng.
 Thông tin tài khoản
Họ và tên:
  
Địa chỉ email:
Nhập lại địa chỉ email:
Mật khẩu:
Nhập lại mật khẩu:
Mã an ninh:
Nhập mã an ninh ở trên:
Sau khi ấn Đăng ký tài khoản chờ 1-3 s để trình duyệt hiển thị link kích hoạt. Ấn link kích hoạt là tài khoản vừa đăng ký sẽ có thể đăng nhập và sử dụng được.
Trang chủ | Liên hệ
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo
International Cooperation Department - Ministry of Education and Training